PROGRAM PRAKTYCZNEJ NAUKI BIZNESU ©

Dla kogo jest Kurs Praktycznej Nauki Biznesu?

Kurs Praktycznej Nauki Biznesu jest przeznaczony dla osób, które chciałyby otworzyć własną działalność, rozwinąć istniejące przedsięwzięcie lub uzyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do rozumienia procesów powstawania i funkcjonowania różnych modeli biznesowych tam, gdzie mają one elementy wspólne – bez względu na branżę. Przechodząc Kurs Praktycznej Nauki Biznesu, masz kilka możliwości rozwoju:
• założenie i prowadzenie własnej działalności;
• rozwój istniejącej działalności;
• rozwój kariery menedżerskiej;
• podjęcie decyzji o nieprowadzeniu działalności (ze względu na zbyt wysoki stopień trudności oraz ryzyka), ale za to możesz zostać nieocenionym pracownikiem dla tych, którzy są w stanie podołać takiemu przedsięwzięciu (być może będzie to ktoś, z kim uczestniczyło się w kursie i już nawiązało współpracę podczas warsztatów).

Ostatni z powyższych podpunktów jest niezwykle ważny, gdyż oznacza, że przejście przez wszystkie stopnie tworzenia i prowadzenia firmy na zasadzie symulacji może uchronić uczestników przed otwarciem działalności, która zbankrutowałaby w większości przypadków dość szybko, częstokroć doprowadzając do marnowania na wielką skalę środków publicznych, nie wspominając o środkach własnych.
Jeśli chcesz zamówić indywidualny kurs PNB lub chcesz zapisać się na kurs grupowy, zapraszamy do formularza kontaktowego na końcu tej strony. Przedstaw nam swoje potrzeby, gdyż Program Praktycznej Nauki Biznesu jest skalowalny i nie wszystkie jego elementy czasem muszą być wdrażane, więc ceny ustalamy indywidualnie na podstawie uzyskanych informacji. Program PNB składa się z bloków podzielonych na moduły.

Blok Kreatywny

Pierwszy blok bywa najbardziej szokujący – uczy trzeźwego myślenia, pokory, a niektórym dodaje pewności siebie.

Blok Wdrażania

Blok poświęcony najbardziej czasochłonnemu i kosztownemu etapowi – zakładaniu firmy.

Blok Biurokreacyjny

To blok, w którym uczestnik pozna modele działalności gospodarczych, formy ich opodatkowania itd.

Blok Marketingowy

Łączy w sobie rozmaite zakresy marketingu, PR, szeroko rozumianej komunikacji oraz współpracy itp. 

Moduły to poszczególne zajęcia w zakresie danego bloku, które prowadzone są w większości metodą bezpośrednią – oznacza to, że nacisk kładziony jest na przekazywanie wiedzy poprzez ćwiczenia, które uczestnicy wykonują pod ścisłym nadzorem trenerów. Każdy element powtarza się co jakiś czas, by lepiej przećwiczyć całe sekwencje tworzenia i zarządzania firmą. Oznacza to, że każdy kolejny blok ćwiczeń wymaga wiedzy, doświadczenia i umiejętności wyniesionych z bloków poprzednich.

Większość modułów składa się z części poświęconej na interaktywną prelekcję, wymuszającą myślenie własne i współpracę. Następnie przechodzimy do części warsztatowej.

Każda prelekcja to doświadczenie równie aktywizujące, jak warsztaty – to przekazywanie wiedzy przez trenera, ale i burza mózgów oraz dyskusja, popierana przykładami wziętymi z doświadczenia.

Natomiast w trakcie warsztatów kursanci wdrażają wyniki prelekcji do działania na zasadzie jak najpełniejszej symulacji z elementami powtórek poprzednich bloków, na których budują wiedzę i umiejętności bloku, który ćwiczą w danym momencie po raz pierwszy.

Przykład: by zacząć warsztat w Bloku Wdrażania, kursanci powinni jeszcze raz przemyśleć produkt lub usługę, które chcą wprowadzić, znając już realia Bloku Kreatywnego i Biurokreacyjnego. Wówczas może się zdarzyć, że ww. produkt lub usługa przejdzie – z uwagi na dotychczasowe doświadczenia – taką transformację, iż ich pomysłodawcy całkowicie zmienią zdanie co do swojego przedsięwzięcia. To jak najbardziej pożądany efekt, jako że takiej właśnie elastyczności myślenia, ostrożności, poszerzania horyzontów i wyobraźni powinni się nauczyć.

Każdy Blok może wpływać na poprzednie tak, jak i prowadzi do kolejnych. Uczy – często na błędach – jak się tych błędów wystrzegać, nie ulegać wyłącznie impulsom, ale przemyśleć wszystko, mając świadomość drogi, jaką przedsięwzięcie może przejść od pomysłu do końcowej realizacji, a więc rozwiniętego już biznesu.

Takie podejście pozwoli utrwalić wiedzę oraz umiejętności, zapamiętać wszystkie etapy i pomoże ustrzec się przed popełnieniem kardynalnych błędów z racji przeskoczenia lub pomieszania ważnej kolejności myślenia oraz działania w niektórych sytuacjach. Pozwoli to także na chłodną ocenę planowanych przedsięwzięć i nie uleganie emocjom oraz wsłuchiwanie się ze zrozumieniem w zdania wielu osób w celu podejmowania własnych decyzji.

Na dalszych etapach zajęcia praktyczne wprowadzają możliwość otwarcia symulowanej firmy przez większą grupę osób, gdyż kurs PNB nie wyklucza, a wręcz zachęca do symulowanego łączenia się uczestników w zespoły na zasadzie “partnerów biznesowych”. Dla wielu kursantów jest to doskonałe rozwiązanie, gdyż przejście tak zaawansowanego kursu może niektórym uświadomić – przed popełnieniem życiowego błędu – że nie każdy absolwent jest wystarczająco zdeterminowany do prowadzenia własnej firmy, ale może okazać się doskonałym pracownikiem innego uczestnika kursu, który zdecyduje się otworzyć lub rozwijać swoją działalność.

PPNB jest bardzo skalowalny – oznacza to, że wiele elementów można skracać, wydłużać, łączyć i rozdzielać, manipulując formą i długością poszczególnych zajęć oraz całego kursu. Wszystko zależy, czy zajęcia prowadzone są z osobami całkowicie niedoświadczonymi, mającymi już jakąś wiedzę, czy też rozwijającymi swoją działająca już firmę, ale np. w nowym kierunku. Ostatnim Blokiem kursu jest Blok Powtórki stanowiący ostateczną symulację, w której wdrażane jest wszystko, czego uczestnicy nauczyli się do tej pory.

Masz pytania? Chcesz zamówić kurs PPNB? Zapraszamy do formularza na stronie KONTAKT!
Autor: Marcin Tarkowski