Ćwiczenie MindBreaker Past Tenses

Kurs angielskiego Częstochowa

Do podstaw rozumowania w języku angielskim, a więc i posługiwania się nim w naturalny sposób, zaliczają się także dwa równoległe czasy przeszłe – Past Simple i Present Perfect. Znów – jak w przypadku dwóch czasów teraźniejszych w ćwiczeniu MindBreaker Present Tenses – w języku polskim nie mamy jednego z nich, więc nie mamy żadnego filozoficznego odniesienia co do sposobu rozumowania i opisywania rzeczywistości… tak naprawdę oboma tymi czasami w angielskim.
W metodach tradycyjnych nie przywiązuje się nawet wagi do wskazania uczniom, że te czasy są równoległe, a już tym bardziej – pokazując podręcznikowe reguły – nie daje się szans na instynktowne używanie tych czasów, które często nie wynika ze spisanych gdzieś zasad, a z poczucia tego, co chce się powiedzieć. Osoba uczona tradycyjnie myśli o regułach, zamiast o przekazie, a to taki sam błąd, jak próba myślenia o zasadach ruchu drogowego w sytuacji, gdzie trzeba zareagować instynktownie w prawidłowy sposób, gdy może dojść do zderzenia.

W momencie rozmowy, która może przecież być stresująca i szybka, musimy skutecznie przekazać oraz odebrać informację. Nie mamy czasu na zastanawianie się, co mówił na temat danego czasu podręcznik sprzed kilkudziesięciu lat w trzeciej edycji z 2007 roku i czy dostaliśmy z kartkówki piątkę, czy nie! Takie podejście do rozmowy po angielsku to absurd. Niemniej uskuteczniany w tradycyjnym nauczaniu bezustannie od bardzo, bardzo dawna.

Dzięki naszej metodzie nauki sposobu rozumowania osoby anglojęzycznej – obcymi dla Polaków kryteriami opisywania świata i potrzeb – nie będziesz próbować wszystkiego tłumaczyć sobie na swój język i nie będziesz buntować się (często podświadomie) na obcość mowy innego kraju. Tłumaczenie i rozmyślanie o regułach bardzo przeszkadza w swobodnym mówieniu i prowadzi do tworzenia wypowiedzi niezdarnych lub oznaczających coś innego niż chciałby mówiący. Natomiast bardzo często reguły nie mają nawet sensu w realnej konwersacji z wielu względów! Ich bezwzględnie podręcznikowe stosowanie może nawet spowodować wrażenie, że można je stosować tam, gdzie absolutnie nie ma miejsca ich użycie.
To jedna z kilku poważnych barier, jakie nie pozwalają na szybką i skuteczną naukę języka angielskiego, a którą już w dwie godziny lekcyjne można zrozumieć i pokonać!

Odbywa się to za pomocą jedynego w swoim rodzaju, innowacyjnego ćwiczenia MindBreaker Past Tenses, opracowanego przez nas na bazie naszych wieloletnich doświadczeń w nauczaniu metodami bezpośrednimi.
Uwaga! Ćwiczenie MindBreaker – choć mowa tu o podstawach języka – przeznaczone jest właśnie dla bardziej zaawansowanych osób. Więcej informacji poniżej.

Jak to działa?

Najpierw należy zrozumieć z czym olbrzymia większość osób przychodzących do nas na kursy ma problem: bez względu na poziom, chcą się nauczyć mówić po angielsku. Często czują się nieswojo i śmiesznie, gdy chcą powiedzieć coś w obcym języku, ale też panicznie szukają w głowie dawno wyuczonych regułek, co w mówieniu do innego człowieka nie pomaga. Przekładają sobie na polski nie tylko słowa, ale całe konstrukcje, a więc i czasy, które często przełożenia na polski sposób rozumowania nie mają. Co nie znaczy, że nie da się nauczyć myśleć i operować nimi instynktownie! Tego właśnie m. in. nauczamy.

To ważne, bo im bardziej prosta jest dana zasada, tym częściej wykorzystywana, a w wypadku dwóch czasów przeszłych – różni się od jakiegokolwiek polskiego modelu postrzegania i opisywania rzeczywistości. Teorię można wyłożyć w… 10 sekund. Dlatego poświęca się na takie “nie przynoszące zysków” czasy najmniej w tradycyjnej nauce.

Wykorzystanie tej wiedzy w ułamkach sekund podczas rozmowy to już zupełnie inna sprawa. Brak wytrenowania nowych ścieżek rozumowania prowadzi do błędów w komunikacji, pogłębiania się stresu i obawy przed powiedzeniem czegokolwiek. Dodatkowo: im wyższy teoretyczny poziom znajomości angielskiego, tym silniejsze poczucie odpowiedzialności za to, co i jak się powie. Wrażenie, że coś się pominęło w nauce staje się bardzo dokuczliwe i niezrozumiałe – tym bardziej im dłużej ktoś się uczył. Wszystko to m. in. prowadzi do blokady.

Jak wygląda ćwiczenie MindBreaker Past Tenses?

Podczas treningu uczestnik ma przedstawianą serię bardzo krótkich historyjek oraz 2 lub więcej możliwych komentarzy. Musi wybrać co najmniej jeden z nich i obronić swój wybór. Przykładowo:
Your favourite writer wrote 50 books and now you hear about his death. What would you say in this situation?
He wrote 50 books.
He has written 50 books.
Każdy z komentarzy jest w innym, odpowiadającym danemu czasowi kolorze (by nie myśleć regułami, nazwami gramatycznymi, ale uprościć proces, bazując jedynie na nerwie wzrokowym). Kolory są bardzo ważne z jeszcze innych względów, ale o tym opowiadamy już podczas ćwiczenia).
Uczeń dowiaduje się, że wybór niesie konsekwencje przekazywania więcej niż jednej informacji za każdym razem – zależnie od wybranego komentarza. I co więcej – oba zdania są gramatycznie poprawne (mimo że w Past Simple nie podajemy czasu, a tak przecież głoszą popularne reguły książkowe, na których bazuje nauka tradycyjna). Niemniej w tym przypadku – w stosunku do tego, co chcielibyśmy wyrazić – tylko jedna z wypowiedzi precyzyjnie dostarczy pełną informację.

W innych przypadkach więcej niż jedna wypowiedź może być prawidłowa, a podczas “spierania się” z lektorem uczeń ma za zadanie dowieść swojej racji lub dać się przekonać do innej, mając jednak świadomość, jakie odczucia oraz jakie prawdy kryją się za każdym z komentarzy. To naturalne przywiązywanie odczuć i uczuć do formy wypowiedzi, a nie formy do nieżyciowych reguł. Tak przecież właśnie powstawał język, a nie odwrotnie. I tak uczą się go przecież osoby anglojęzyczne od dziecka.

W ten sposób ćwiczenie MindBreaker Past Tenses wyrabia refleks i uczy pokazywać lub wyłapywać sens danej wypowiedzi już od początku, a nie dopiero pod koniec, po analizie często błędnie stosowanych reguł (co prowadzi do wielu nieporozumień). Osoba trenowana dość szybko zauważa, jak bardzo inne rzeczy powiedziałby za pomocą jednej i drugiej konstrukcji. Ta wiedza wypływa z jego własnego doświadczenia, którego nabywaniem ściśle cały czas sterujemy.

Wiedza wynikająca bezpośrednio z doświadczenia samego ucznia natychmiastowo przechodzi do pamięci trwałej.Uczestnik rozumie zasadę, do której sam przecież doszedł pod naszym okiem, więc nie chce się jej sprzeciwiać, a wręcz uznaje ją za jedyną słuszną i bardzo oczywistą. Używa jej instynktownie, bo „na własnej skórze” mógł się przekonać, jak dany mechanizm działa i co się stanie, jeśli – w kontrolowanych warunkach treningu – poza te ramy na kilka możliwych sposobów wykroczy.

Przy okazji ćwiczymy mówienie całymi zdaniami oraz słuchanie rozmówcy mówiącego z naturalną prędkością. Uczymy się także jak podświadomie nie gubić pewnych niewygodnych dźwięków w poszczególnych wyrazach (poważny problem większości Polaków mówiących po angielsku, a którzy nie zdają sobie z niego nawet sprawy). Spostrzegamy, że problemy nie leżały w trudności tego języka, ale w jego obcych dla nas schematach rozumowania, które dość łatwo i szybko można przejąć, gdy się je odpowiednio trenuje.

Kto może przejść ćwiczenie MindBreaker Past Tenses i jak się zapisać?

Ćwiczenie MindBreaker Past Tenses odbywa się indywidualnie lub w grupach, gdyż opiera się na dyskusji (uczestniczyć może w nim do 10-ciu osób) i wymaga odpowiedniego poziomu znajomości języka. W celu jego precyzyjnego określenia, które odbywa się za darmo, prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz kontaktowy na stronie Kontakt. Odpiszemy, kierując do odpowiedniego testu online i przekazując wszelkie szczegóły dot. ustalania terminów.
Osoby, które nie znają języka angielskiego w ogóle lub przypuszczają, że znają go na zbyt słabym poziomie, zapraszamy na kurs prowadzony metodą bezpośrednią Direct Method for English na poziomach A1 lub A2. Ćwiczenie MindBreaker Present Tenses nie jest wówczas konieczne, gdyż nauczamy języka angielskiego, jednocześnie trenując te same mechanizmy, jakie są w tym ćwiczeniu. 

Różnica jest taka, że to pełnoprawny kurs prowadzony metodą Direct Method for English, na którym uczysz się języka od podstaw mówiąc. Możliwość zapisu na taki kurs znajduje się TUTAJ. Zapraszamy!

Należy pamiętać, że wiedza i ogólne rozumienie zasad użytkowania czegoś w obcym języku to nie to samo, co realna umiejętność posługiwania się nim. Dopiero z doświadczenia rodzi się faktyczne rozumienie zasad, gdyż użytkownik sam dostrzega logikę i przydatność danej konstrukcji. Dlatego ćwiczenie MindBreaker Past Tenses polecamy bezwzględnie każdemu od ok. połowy poziomu A2 (Book 3 w Direct Method for English) – a więc także osobom, które swoją wiedzę wyniosły z kursów teoretycznych na poziomach B1, B2, C1 i nawet C2. Wiele podczas tego ćwiczenia może Was zaskoczyć, bo takiego podejścia do rozumowania po angielsku na pewno jeszcze nie spotkaliście!

Kiedy odbywają się i ile kosztują ćwiczenia MindBreaker Past Tenses?

Koszt spotkania to 300 zł brutto (kursy językowe ustawowo zwolnione są z VAT). Spotkanie trwa 100 min. (2 godz. lekcyjne). Terminy ustalamy indywidualnie względem możliwości w grafiku Szkoły – wszelkie szczegóły dot. zapisu na MindBreaker Past Tenses wysyłamy w wiadomości zwrotnej, po przesłaniu do nas zgłoszenia.
Ćwiczenie odbywa się w naszej Szkole – al. Najświętszej Maryi Panny 32, lok. 9 w Częstochowie. Możemy także ustalić zajęcia na dojazd do Klienta – zależnie od odległości i naszych możliwości względem grafiku innych zajęć. Obecnie, biorąc pod uwagę ilość odbywających się po sobie lekcji, sugerujemy nastawienie się na wizytę w naszej Szkole.
Masz pytania lub chcesz skonsultować swoje potrzeby w stosunku do naszej Oferty? Zapraszamy do kontaktu!