Język angielski metodą bezpośrednią

Direct Method for English

Czym są metody bezpośrednie i dlaczego w nich się specjalizujemy?

W Polsce bardzo często każdą metodę bezpośrednią nazywa się „Callanem”, choć to tylko jedna z kilku metod bezpośrednich – akurat najstarsza, stąd najbardziej znana. Niestety, przez lata pozostawała nierozwijana, dlatego wybraliśmy o wiele nowocześniejszą i dopasowaną do Waszych dzisiejszych potrzeb Direct Method for English, którą obecnie nauczamy z olbrzymimi sukcesami! I tak – z Callana możesz przejść bardzo płynnie na DMfE, która jest dużo naturalniejsza w procesie trenowania umiejętności językowych!

Chcesz wiedzieć więcej na temat metody bezpośredniej stosowanej w naszej szkole?

Jeśli tak, to zachęcamy do przeczytania krótkiego kompendium wiedzy na temat metody Direct Method for English, dzięki której wielu naszych słuchaczy nauczyło się języka angielskiego szybko i efektywnie.

Angielski dla dorosłych – Częstochowa

Język angielski metodą bezpośrednią

 • Jaka jest różnica między nauką tradycyjną, a metodami bezpośrednimi (np. Direct Method for English, Callan)?
 • Na co kładziemy nacisk, trenując realne umiejętności językowe?
 • Co to jest nauka komunikacji, a co to metoda komunikatywna?
 • Dlaczego tak trudno znaleźć w Częstochowie kursy języka angielskiego, na których uczysz się mówić?
 • Czy gramatyka jest niezbędnym i przeważającym narzędziem w nauczaniu języka angielskiego?

Jaka jest różnica między nauką tradycyjną, a metodami bezpośrednimi?

Nauka tradycyjna przeważa wszędzie, a zwłaszcza w dziedzinie nauczania języków obcych. W Częstochowie mamy ponad 60 podmiotów nauczających prywatnie języka angielskiego. Ilość korepetytorów działających nie jako firmy, ale osoby prywatne idzie pewnie w setki, jeśli nie tysiące. Dlaczego zatem zdecydowaliśmy się, jako jedni z nielicznych, nauczać metodami bezpośrednimi?
Odpowiedź jest bardzo prosta: jakość i efekt nauczania, które są nieporównywalne w stosunku do metod tradycyjnych. W metodach tradycyjnych nacisk kładziony jest na nauczanie języka angielskiego poprzez zgłębianie gramatyki. Staje się ono celem samym w sobie, a zapomina się w tym procesie o ćwiczeniu realnej umiejętności mówienia po angielsku!

Na tę umiejętność wpływa wiele czynników, a akurat gramatyka, jako zestaw reguł, jest tu najmniej istotnym czynnikiem wpływającym na sukces osoby, która chce umieć mówić po angielsku, a nie robić z języka angielskiego doktoratu.

Na co kładziemy nacisk, trenując realne umiejętności językowe?

W procesie nauczania posługiwania się językiem obcym, a tu, w szczególności – językiem angielskim – najważniejszy powinien być uczeń. To on ma bariery w mówieniu, jak m. in.:

 • poczucie śmieszności,
 • tłumaczenie sobie wszystkiego na swój język ojczysty,
 • używanie struktur i wyrazów, które w języku angielskim nie powinny być tak używane, ale są w języku ojczystym ucznia,
 • brak refleksu i wyćwiczonego “szybkiego” słuchania ze zrozumieniem,
 • myślenia obrazami, a nie gramatyką i wyrazami, które panicznie próbuje się wyłapać z wypowiedzi.

 

Wszystko to wpływa najbardziej na brak realnej umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Dodajmy do tego, że w Częstochowie realne umiejętności w zakresie języka angielskiego nadal nie mają gdzie być wykorzystywane na szerszą skalę, gdyż pracodawcy dopiero teraz zaczynają bardziej naciskać na to, by ich pracownicy i kandydaci potrafili mówić po angielsku, i widać, że nie jest dobrze.

Dlatego w metodzie bezpośredniej nauczamy języka angielskiego poprzez trening. Nauczyciel zadaje pytania z podręcznika, a uczeń odpowiada na nie całymi zdaniami, by przećwiczyć tak samo rozmaite formy językowe, jak i cały aparat mowy – procesy myślowe i to, jak mózg steruje aparatem mowy, żeby ten generował poprawne dźwięki, które często nie istnieją w naszym języku.

Każdy materiał powtarzany jest, z niewielkimi zmianami (by nie uczyć się na pamięć) przez ok. dwa tygodnie. Po tym czasie i umiejętności, i wynikająca z nich wiedza przechodzą do pamięci trwałej.

Każda lekcja składa się przez to z etapu powtórki, a następnie wprowadzania jakiejś partii nowego materiału. Wszystko bazuje na tym, co niezbędne w języku na danym poziomie oraz zostało już wstępnie opanowane. Na każdej kolejnej powtórce można do udzielanych odpowiedzi dodawać to, co poznało się nieco później, rozwijając poprzednie wypowiedzi o nowe słowa, zwroty, całe zdania. Daje to ogromną satysfakcję i pokazuje uczniowi, co już w zakresie języka angielskiego potrafi!

Z doświadczenia bierze się wiedza, a gdy uczeń zostaje zapytany, jak coś w języku funkcjonuje, jest w stanie opisać to własnymi słowami, gdyż to on odnajduje reguły w języku angielskim, nie szukając w głowie podręcznikowych tekstów, które często – choć język ulega ewolucji – pozostają przecież niezmiennie wydrukowane i przez to „nieżyciowe”.

Czy gramatyka jest niezbędnym i przeważającym narzędziem w nauczaniu języka angielskiego?

Jak widać z poprzedniego rozdziału – nie. Gramatyka jest efektem tego, co ludzie chcieli wyrażać i jakie do tego z czasem kształtowały się formy wypowiedzi. Owszem: czasem przyszłym nie wyrazimy przeszłości, ale nie należy myśleć, że znając regułę, będziemy potrafili ją zawsze, w ułamku sekundy zastosować. Dlatego nauczamy wyrażania uczuć i prawidłowego, jednoznacznego wypowiadania się, by przekaz informacji zawsze był spójny, łatwy do wypowiedzenia i zrozumienia oraz dający satysfakcję wszystkim stronom rozmowy. Od tego jest właśnie metoda bezpośrednia, którą nauczamy bezpośrednio myśleć i mówić w języku angielskim już od 2004 roku!

Co to jest nauka komunikacji, a co to metoda komunikatywna?

Tych pojęć nie należy mylić, a są one mylone – także przez nauczycieli i szkoły językowe, które wprowadzają w błąd swoich klientów.
Nauka komunikacji, to głównie nauka mówienia, gdyż nadal jest to główną formą przekazywania informacji.
W metodzie komunikatywnej nauczyciel komunikuje uczniom jakąś wiedzę teoretyczną i co najwyżej daje im do zrobienia jakieś ćwiczenia w formie papierowej, by sprawdzić ich wiedzę. Gdy wychodzą z zajęć, nadal mają w sobie wszystkie problemy z komunikacją, więc gdyby podszedł do nich obcokrajowiec i zagadnął ich po angielsku, mieliby wszystkie możliwe trudności wynikające z braku treningu językowego, by nawiązać rozmowę: szok, próby tłumaczenia, przypominanie sobie nieżyciowych regułek, używanie polskiej kalki językowej i myślenie w dwóch językach, które znacznie obciąża taką osobę.

Dlaczego tak trudno znaleźć w Częstochowie kursy języka angielskiego, na których uczysz się mówić?

To proste i bardzo smutne: zajęcia grupowe prowadzone metodą bezpośrednią wymagają bardzo ścisłego dopasowania uczniów do danej grupy.

W metodzie tradycyjnej zwykle są tylko 3 poziomy, a lekcje odbywają się na zasadzie polskiego wykładu z języka angielskiego i jakichś papierowych ćwiczeń.

W metodzie bezpośredniej korzystamy ze skali CEFR (poziomy A1-C2), a ta dodatkowo podzielona jest jeszcze na podręczniki, gdzie – przykładowo – na poziom B2 przypada 2,5 podręcznika! Uczeń może być zakwalifikowany na początek lub połowę danej książki ,a to daje nam obecnie 18 możliwości ze względu na 9 dostępnych podręczników.

Do tego dochodzą dni i godziny nauki, a to sprawia, że czasem bardzo trudno jest stworzyć grupę z nawet sporej ilości kandydatów. Dlatego w Częstochowie, która posiada kilka szkół wyższych, gdzie można studiować anglistykę, jest pełna podmiotów uczących łatwiej dla nich – metodami tradycyjnymi, ale ze szkoda dla klienta, który chce szybko nauczyć się realnie i dobrze mówić po angielsku.

Lektorzy w metodzie bezpośredniej muszą odznaczać się niebywałym refleksem w poprawianiu każdego błędu, umiejętnością przewidywania co uczeń może chcieć powiedzieć oraz empatią, by tak prowadzić zajęcia, aby każdy czuł się na nich swobodnie, miał radość i satysfakcję z mówienia oraz przełamywał bariery samemu, czy wśród innych uczestników kursu. Takich specjalistów trenujemy miesiącami – jest to bardzo skomplikowany i trudny proces, wymagający ponadprzeciętnych talentów w dziedzinie nauczania, psychologii, chęci niesienia pomocy dotąd, aż trenowany osiągnie w danej dziedzinie sukces. Nie można także zapominać, że specjaliści muszą odpowiednio zarabiać, a większość szkół woli mniej wymagać, niż dzielić się zarobkami z pracownikami.

Tak samo też większość szkół języka angielskiego w Częstochowie naucza dzieci i młodzież, podczas gdy naszym celem głównym jest nauczanie osób dorosłych w grupach, indywidualnie i na zajęciach firmowych w czym mamy ogromne doświadczenie od 2004 roku – zapraszamy do naszego portfolio!
Jeśli masz pytania do artykułu lub chcesz porozmawiać o swoich potrzebach – skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!

Dlaczego nauka u nas jest lepsza niż metodami tradycyjnymi?
 • Prędkość nabywania zdolności komunikowania się
 • Trwałość efektów nauki
 • Koszty

Podsumowanie

Stosunek ceny do prędkości i jakości nauczania w metodzie bezpośredniej

5