Szkolenia DISC

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

Szkolenia w zakresie skutecznej komunikacji na bazie modelu DISC

 

Dowiedz się więcej o szkoleniach DISC i zapisz się na kurs!

Szkolenia DISC – FAQ

Czym jest model osobowości DISC?

Jest to jeden z najczęściej wykorzystywanych na świecie modeli i mechanizmów do określania oraz zmieniania podstawowych cech osobowości człowieka.

Sprawdza się doskonale przy określaniu charakteru i predyspozycji w pracy. Bywa też nieodzowny, gdy chcesz utrzymać doskonałe relacje z innymi ludźmi w życiu prywatnym oraz poznać siebie i zrozumieć swoje reakcje czy przewidzieć reakcje innych na rozmaite osoby czy też zdarzenia.

 Musisz go znać, jeśli chcesz świadomie zmienić siebie, swoje podejście do sytuacji i wpływać na innych w każdym aspekcie życia.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie DISC?

Szkolenie DISC ułatwia, harmonizuje i umożliwia bezproblemowe relacje każdemu, kto pracuje z ludźmi lub ma z nimi kontakty, a chciałby je poprawić lub w ogóle nauczyć się prawidłowego i bezproblemowego budowania relacji – czy to wewnątrz danej organizacji, czy w rozmowach z partnerami oraz klientami, czy w życiu prywatnym.

Dzięki naszemu szkoleniu w zakresie profilowania i nauki modelu osobowości DISC można uzyskać mnóstwo niezbędnych kompetencji – przykłady znajdziesz poniżej.

W pracy możesz:

 • budować sprawnie działające zespoły, które mają wspólnie pracować – w firmach, organizacjach, urzędach, podczas jednorazowych wydarzeń;
 • oceniać i poprawiać efektywność pracy istniejących zespołów;
 • zmieniać całe struktury zarządzania organizacji lub w projektach, by korzystać jak najlepiej z cech poszczególnych członków danego przedsięwzięcia;
 • szkolić osoby z pozornie niedopasowanymi względem stanowiska cechami charakteru do podejmowania działań we właściwy im, ale i skuteczny sposób;
 • uzyskać jasną i doskonale zorganizowaną podstawę do dalszych szkoleń na rozmaitych stanowiskach – względem realnych potrzeb organizacji i tego, jak swój udział w niej postrzegają osoby o różnych cechach DISC;
 • zrozumieć style zachowań i komunikacji poszczególnych członków danego zespołu, np. pracowników w firmie;
 • bezstresowo tworzyć lub poprawiać relacje ze współpracownikami;
 • zapobiegać konfliktom i rozwiązywać istniejące w najbardziej satysfakcjonujący dla wszystkich sposób;
 • tworzyć relacje oparte na zrozumieniu, szacunku i zaufaniu w pracy oraz poza nią;
 • skuteczniej wyszukiwać odpowiednich pracowników oraz prowadzić rozmowy kwalifikacyjne;
 • szybciej budować lepsze relacje z partnerami oraz klientami;
 • znacznie zmniejszyć stres towarzyszący ważnym rozmowom, negocjacjom oraz prezentacjom;
 • pracować nad pożądanymi cechami, do których bez treningu tendencje ma się najsłabsze;
 • niwelować lub eliminować cechy, które posunięte do przesady stają się słabościami danego typu charakteru.

W edukacji:

 • budować sprawnie działające zespoły uczniów i nauczycieli;
 • oceniać i poprawiać efektywność pracy istniejących zespołów;
 • zrozumieć style zachowań i komunikacji osób zaangażowanych w dany proces i przewidywać ich reakcje, zapobiegając problemom;
 • skutecznie docierać do uczniów oraz kolegów i koleżanek z grona pedagogicznego;
 • oczekiwać skutecznej komunikacji i pozytywnego odbioru po stronie uczniów;
 • skutecznie dotrzeć do ucznia “trudnego”, by wskazać mu właściwą drogę współpracy i zafascynować go rozwojem jego naturalnych talentów;
 • skuteczniej wyszukiwać odpowiednich pedagogów oraz prowadzić rozmowy kwalifikacyjne;
 • uzyskać jasną i doskonale zorganizowaną podstawę do dalszych szkoleń dla pracowników oraz lepiej przewidywać i wskazywać dziedziny rozwoju uczniów;
 • szybciej budować lepsze relacje z partnerami szkoły oraz lepiej kierować ofertę do przyszłych uczniów;
 • znacznie zmniejszyć stres towarzyszący codziennej pracy uczeń-nauczyciel oraz stres wynikający z przygotowań do ważnych prezentacji;

W życiu prywatnym:

 • poprawiać i utrzymywać bardzo dobre relacje z najbliższymi;
 • brać to, co najlepsze z cech, które już są dobrze rozwinięte i kontrolować je zanim posuną się w negatywne skrajności – u siebie i wśród otoczenia;
 • rozmawiać, skutecznie prezentując swój punkt widzenia w sposób oczekiwany przez rozmówców, ale zgodny z prawdą i własnymi oczekiwaniami;
 • lepiej wychowywać dzieci w świadomy sposób kierując ich zachowaniem i dążeniami na przyszłość.

Wynika z tego, że szkolenie DISC jest przeznaczone… dla każdego! Owszem, bo każdy człowiek ma osobowość, której wszystkich zakamarków nie zna. A prędzej czy później musi współpracować z innymi ludźmi lub chce mieć bezproblemowy kontakt z otoczeniem – zwłaszcza z takimi, których nie wybiera się jako przyjaciół, a spotyka w różnych sytuacjach, czasem na długo – jak kolegów i koleżanki z pracy. Zarówno lider organizacji, pracownik niższego szczebla, jak i ojciec nie mogący znaleźć wspólnego języka z córką – często pogłębiają konflikty, zamiast rozmawiać w sposób skuteczny i dopasowany tak do sytuacji oraz do osoby. To jest łatwe i daje dużo satysfakcji, jeśli wiemy, jak to należy robić!

Szkolenie DISC dostosowane jest zarówno do pracy z organizacjami, jak i osobami nie związanymi ze sobą, a mającymi całkowicie różne wyzwania w pracy i życiu codziennym. Każdy pozna swój bazowy profil osobowości, jaki styl komunikacji preferuje oraz jak rozmawiać z osobami prezentującymi podobne lub odmienne typy osobowości, których nie kontrolują. Następnie wskazujemy Uczestnikom, w jaki sposób mogą poszerzyć swoje zdolności interpersonalne o kolejne profile DISC, by lepiej podchodzić do rozmaitych sytuacji oraz osób.

W jaki sposób odbywa się szkolenie DISC?

Po ustaleniu potrzeb odbiorców (co odbywa się w procesie zamawiania szkolenia), wypracowana może zostać część szkoleniowa nastawiona na konkretne wyzwania lub problemy, a po niej następuje właściwe szkolenie DISC.

Podczas samego szkolenia Uczestnicy pracują aktywnie, wypełniając po okiem trenera treści w naszej książeczce „Instrukcja obsługi osobowości”. Trener, prowadząc prelekcję i ćwiczenia, co jakiś czas podaje także przykłady sytuacji oraz cech charakterów, by w mniej lub bardziej żartobliwy sposób uzmysłowić wszystkim, jak bardzo świadomość podziału typów osobowości DISC ułatwia codzienne życie. Uczestnicy biorą aktywny udział w tym, co dzieje się podczas szkolenia, by w trakcie łatwo ustalić swój typ osobowości oraz nauczyć się rozpoznawania typów osobowości innych ludzi, a także tego, jak się z nimi skutecznie komunikować.

Poznając swój podstawowy profil osobowości, jego mocne i słabe strony, dowiadujesz się w usystematyzowany sposób bardzo dużo na temat własnych reakcji na różnego rodzaju sytuacje oraz zachowania innych ludzi. Zaczynasz rozumieć lepiej ich reakcje oraz wiesz co, a także – dzięki szkoleniu – jak należy zmienić, by Twoje relacje z innymi były odtąd bezproblemowe. Poznajesz także tendencje poboczne do innych typów osobowości – wiesz, do czego jest Ci bliżej, a co wymaga największej uwagi, gdyż znajduje się najdalej od typu, którym aktualnie jesteś. I uczysz się to aktywnie zmieniać, by komunikować się lepiej oraz radzić sobie w sytuacjach wymagających zmiany podejścia.

W czym DISC może mi pomóc?

Każdy styl charakterów DISC może doskonale sprawdzać się w różnych sytuacjach, ale na swój sposób – przykładowo: innym liderem będzie osoba o charakterze D, a innym o charakterze S. Jednak obie mogą swe obowiązki wykonywać świetnie – ważne by na ślepo nie kopiowały pewnych zasad podpatrzonych u ludzi o zupełnie innym stylu. Obserwacja jest ważna, ale znalezienie w sobie podejścia łączącego nasze najlepsze, naturalne cechy z wykonywanym zadaniem i otaczającymi nas ludźmi jest kluczem do gładkiej współpracy. Model DISC umożliwia to w sposób bardzo prosty i szybki.

Podczas szkoleń zdarza się też sytuacja, w której osoba przekonana o swoim podstawowym typie charakteru odkrywa, że jest on inny ze względu na obowiązki w pracy lub pryzmat dominującego w jej życiu zachowania kogoś bliskiego. To bardzo ważna wiedza, bo pozwala uczestnikom zrozumieć poczucie dyskomfortu w pewnych sytuacjach, wrażenie niedostosowania lub to, że ich reakcje bywają czasem inne od zakładanych. To już prosta droga do poczynienia ważnych zmian, które na podstawie tej wiedzy mogą być wdrażane dość szybko i z poczuciem sporej ulgi oraz satysfakcji.

Poznając swój podstawowy profil osobowości, jego mocne i słabe strony, dowiadujesz się w usystematyzowany sposób bardzo dużo na temat własnych reakcji na różnego rodzaju sytuacje oraz zachowania innych ludzi. Zaczynasz rozumieć lepiej ich reakcje oraz wiesz co, a także – dzięki szkoleniu – jak należy zmienić, by Twoje relacje z innymi były odtąd bezproblemowe. Poznajesz także tendencje poboczne do innych typów osobowości – wiesz, do czego jest Ci bliżej, a co wymaga największej uwagi, gdyż znajduje się najdalej od typu, którym aktualnie jesteś. I uczysz się to aktywnie zmieniać, by komunikować się lepiej.

Większość nieporozumień oraz animozji, jakich doświadczamy w codziennym życiu, wynika z tego, że każdego oceniamy własną miarą – mniej lub bardziej. „Czemu nie możesz być jak ja!”, „Czemu nie możesz być jak on!” – słyszymy wiele razy, czasem już od wczesnego dzieciństwa. Ale kto powiedział, że „bycie jak ktoś” jest naszą gwarantowaną drogą do sukcesu? To właśnie będąc sobą powinniśmy jak najlepiej wykorzystać nasze cechy osobowości tak, by sprawnie osiągnąć zamierzone cele. Wówczas też możemy skuteczniej pracować nad rozwijaniem tych elementów modelu DISC, do których jest nam w danym momencie najdalej. Pracujemy także nad tym, by kontrolować nasze mocne cechy charakteru, gdyż niekontrolowane – stają się słabościami.

W przypadku wielu szkoleń DISC, jakie oferowane są na rynku, całość usługi ogranicza się do zdiagnozowania i przydzielenia odpowiedniego profilu każdemu z uczestników. Ale nawet solidne omówienie zalet każdego stylu to tylko połowa sukcesu, gdyż nikt nie powiedział, że podstawowych profili nie można zmieniać. Takie połowiczne podejście może wręcz prowadzić do pogłębiania podziałów oraz konfliktów. Dlatego na naszym szkoleniu nie tylko poznajesz lepiej siebie poprzez swój profil DISC, ale też uczysz się, jak należy rozmawiać z Tobą oraz z innymi typami osobowości, by komunikacja była przyjemna i satysfakcjonująca – nawet z osobami, które są Ci obecnie bardzo „odległe”.

Przykłady cech osobowości wg DISC

Często zdarza się, że genialny inżynier lub programista – codziennie skupiony na swojej pracy – nagle wysyłany zostaje, by zaprezentować produkt, bawiąc i kontrolując tłumy niczym zawodowy stand-upper. Brzmi absurdalnie, prawda? Nie jest tak do końca. A w każdym razie nie musi tak być. Owszem, zwykle zakłada się, że on “jakoś to zrobi”, bez przeszkolenia, “bo zna produkt”. I funduje się takiej osobie sporą dawkę stresu, gdyż zadanie nie jest dostosowane do rodzaju osobowości, za pomocą której ktoś taki osiąga swoje sukcesy każdego dnia. Jednak wiedząc, z czego wynika ten konflikt interesów, znając własne położenie w kontekście DISC, możemy to zmienić i – dosłownie – stać się, kim chcemy i kogo wymaga aktualne zadanie, robiąc to na swój sposób!

Przyjrzyj się przykładom sytuacji poniżej, by zrozumieć, o ile lepiej można funkcjonować w oparciu o znajomość rodzajów naszych osobowości na podstawie relacji charakterów D i S:

Dariusz to szef firmy. Przez pracowników uznawany jest za osobę niecierpliwą, nerwową oraz impulsywną i przez to niezbyt lubianą. Dla Dariusza każda nieistotna informacja to „spam”, gdyż odciąga jego uwagę od kierowania całą firmą, dlatego szybko denerwuje się, gdy ktoś chce z nim “tylko” porozmawiać. Pracownicy nie biorą jednak pod uwagę, że wcale nie okazują szefowi szacunku należnego mentorowi, przychodząc do niego z każdym najdrobniejszym problemem. Bo Dariusz jest niczym kierowca, który musi skupić się na prowadzeniu auta, zasadach ruchu drogowego i aktualnej sytuacji na drodze, podczas gdy pasażerowie są hałaśliwi i odwracają jego uwagę od szukania właściwej drogi do celu. Dariusz nie powinien skupiać się na detalach, a to właśnie dzieje się, gdy osoby z nim pracujące sądzą, że komunikowanie o każdym najdrobniejszym problemie jest tym, czego oczekuje ich szef. Niestety Dariusz, nie znając DISC, nie jest w stanie zrozumieć sytuacji i – tym bardziej – przeszkolić zespół, by uzmysłowić wszystkim swoje potrzeby oraz wskazać odpowiedni do niech sposób komunikacji. Pewnie sam też nie współpracuje z innymi typami osobowości tak dobrze, jak mógłby, znając modele DISC.

Sylwia pracuje spokojnie, robiąc, co do niej należy. Jest nieco nieśmiała i nie przepada za braniem spraw w swoje ręce. Ale gdy tylko ktoś ze współpracowników nie może wykonać swojej pracy, Dariusz zawsze może liczyć na Sylwię. Choćby miała inne plany, wystarczy, że szef poprosi ją o pomoc i Sylwia staje na wysokości zadania. Jednak często zdarza się, że kiedy Dariusz siedzi zajęty sprawami dużego gabarytu, zaczyna otrzymywać serie SMS-ów od zastępującej kogoś właśnie Sylwii:

Hej, właśnie skończyłam układanie wszystkiego w tabelki. Idę do Mariusza, żeby to jakoś wydrukować.

Dariusz nie odpisuje. Odkłada telefon, bo ma ważniejsze sprawy na głowie. Dla niego jest oczywistym, że pracownicy wiedzą, co robią i nie potrzebuje ich zapewnień oraz raportów z każdego najmniejszego etapu działania. Ale po chwili dostaje kolejne SMS-y:

Nie udało nam się tego wydrukować tak, żeby było bardzo czytelnie, bo format jest za mały, ale chyba nikt nie będzie miał z tym większych problemów.

A może jednak powinniśmy pojechać do jakiejś drukarni? Jak wolisz…

Bo może jednak nie będzie najlepiej, jeśli tego nie wydrukujemy czytelniej…

Dariusz nie rozumie, że Sylwia tylko chce, by jej szef nie przejmował się danym problemem i czuł się komfortowo, ale też oczekuje najprostszej formy akceptacji, jak „Jest ok, dzięki!”. Gdyby Dariusz znał rodzaj osobowości Sylwii, ten jeden SMS zwrotny na samym początku załatwiłby całą sprawę, a Sylwia nie pisałaby już kolejnych, mając zapewnienie, że jej praca spotkała się z uznaniem.

Z kolei przeszkolona w zakresie DISC Sylwia rozumiałaby potrzeby swojego szefa lepiej i – kontrolując swoje cechy charakteru – nie przejmowałaby się tak i nie zalewała Dariusza detalami w kontekście większych planów, nad którymi on pracuje.

Dariusz i Sylwia są pozornie „bardzo daleko” od siebie w modelu DISC, ale oboje są w stanie doskonale się uzupełniać, bo każde z nich ma bezcenne dla całego zespołu cechy osobowości. Jedyne, co muszą poprawić, to komunikacja prowadząca do lepszej współpracy. Z wiedzy wynika zrozumienie, a to z kolei niweluje bezsensowne przecież i nikomu niepotrzebne konflikty. Sylwia może powstrzymać się przed pisaniem zapewnień na każdym kroku, a Dariusz może jej po prostu podziękować, przez co każde z nich wie, że wszystko odbywa się jak trzeba.

DISC to każdy z nas!

O ile lepiej może działać Twój zespół czy rodzina i o ile więcej jesteś w stanie uzyskać, gdy znasz założenia modelu DISC oraz stosujesz je każdego dnia?

Przykładowo: dzięki temu szkoleniu wiesz, jak należy rozmawiać z osobą cichą i skupioną na pracy, a jak z osobą równie cichą, ale pozornie nie wykazująca inicjatywy do działania. Te osoby nie są ani niemiłe, ani bezużyteczne tylko dlatego, że nie wydają się skore do pomocy w Twoich działaniach! Być może to Twój typ osobowości i nieznajomość DISC podsuwa Ci takie myśli, więc czujesz niechęć, by z nimi w ogóle porozmawiać. A tymczasem osoba o silnym profilu C po prostu “zawsze” jest czymś zajęta, bo nie lubi bezczynności, a kocha wysoką jakość, więc pomoże Ci, gdy sprawa wymaga skomplikowanych procedur, obliczeń oraz eliminacji błędów. Musisz tylko i aż odpowiednio do niej podejść w komunikacji. Natomiast osoba typu S woli nie brać spraw w swoje ręce, ale chętnie pomaga każdemu, dbając o to, by wszyscy czuli się komfortowo i bezpiecznie. Na pozór cisi – ludzie o charakterach S oraz C – często niechętni do rozmów – póki nie zbudują głębokich relacji – wydają się osobom o stylach D oraz I samolubni, nieciekawi lub leniwi. Charaktery C i S będą postrzegać D oraz I jako hałaśliwe, niedokładne i nie szanujące uczuć innych. W większości szybciej zrezygnujemy z danej znajomości niż damy jej szansę. A tak naprawdę, znając te typy osobowości, dostrzegamy ich bezcenne zalety, często przysłonięte naszym pobieżnym osądem. Bo oni nie są tacy jak my. I nas też mogą postrzegać na swój sposób – póki nie nawiążemy z nimi prawidłowego kontaktu.

Teraz możesz mieć jeden dominujący profil osobowości, ale już za godzinę, jutro czy za kilka dni możesz go zmienić na inny – bardziej odpowiedni do danej sytuacji i osób. Bo to, że Ty znasz rodzaje osobowości i wiesz, jakiego rodzaju komunikacji oczekujesz, nie znaczy, że wiedzieć będą to inni. W końcu nikt nie urodził się z “instrukcją obsługi osobowości” oraz może nie zdawać sobie sprawy, że każdy jest i powinien być inny nie bez powodu.

Dlatego, mając tę wiedzę i ćwicząc ją na naszym szkoleniu, możesz kierować rozmowami tak, by skutecznie realizować cele w bezpieczny i komfortowy dla każdego sposób!

Kto prowadzi szkolenia DISC w Częstochowie?

Kto prowadzi szkolenia DISC w Częstochowie?

Marcin Tarkowski – od 2004 roku lektor metod bezpośrednich (Callan, Direct Method for English) i trener specjalizujący się w komunikacji nastawionej na jednoznaczny, skuteczny przekaz, niwelowanie konfliktów oraz polepszanie warunków współpracy w biznesie czy życiu prywatnym. Fascynat skutecznych metod nauczania poprzez doświadczenie i praktykę. Autor trzeciej na świecie, największej książki o DISC – obecnie w procesie edycji przed wydaniem.

Współorganizator i prelegent serii konferencji ALEJE.IT; trener rozwoju w biznesie podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowanego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Częstochowie; współorganizator, prowadzący i prelegent podczas kilkuletniej serii comiesięcznych spotkań biznesowych mITingi; propagator kultury wspierający organizacyjnie i finansowo Turniej Jednego wiersza w Częstochowie oraz konwenty Częstochowskie Dni Fantastyki.

Od 2013 roku ma na koncie wprowadzenie kilku metod szybkiego uczenia się rozumowania i mówienia w obcym języku, których wspólna nazwa to MindBreaker. Metoda bezpośrednia pozwala na szybką i efektywną naukę języka obcego poprzez jego używanie, natomiast ćwiczenia MindBreaker pozwalają na błyskawiczne podjęcie bezpośredniego myślenia i mówienia po angielsku tam, gdzie Polacy mają z tym największe problemy już w ciągu kilku godzin. Stąd niesłabnące zainteresowanie usługami jego Firmy.

“Każdego dnia udowadniamy naszym Klientom, że nie ma czegoś takiego, jak brak talentów do mówienia w obcym języku lub osoby, z którą nie da się współpracować. Są natomiast typy osobowości, które wymagają odpowiedniego dla nich sposobu komunikacji i nauki. Żaden z nich nie jest gorszy od pozostałych, ale po prostu ma inne przeznaczenie. Można natomiast nimi sterować, by lepiej przyswajać informacje i skuteczniej dogadywać się z ludźmi – bez względu na język.”

Podobnie w należącym do niego Centrum Szkoleń DirectMe i przynależnej mu marce Tarkowski.edu.pl naucza się prowadzenia prezentacji biznesowych oraz przygotowuje na rozmowy kwalifikacyjne po polsku i angielsku – bez nauczania pamięciowego, ale z wykorzystaniem naturalnych predyspozycji kursantów.
„Chcemy, żeby osoba coś negocjująca lub prezentująca – czy to produkt, czy siebie, czy swoją organizację – była >>interaktywna<<. Wyuczenie tekstu wystąpienia na pamięć bardzo stresuje. Każda pomyłka może być zgubna, a pytanie od słuchaczy wytrąca skutecznie z ustalonego scenariusza. Nauczamy jak mówić swobodnie, w naturalny i łatwy dla danej osoby sposób tak, aby jakiekolwiek przerwy w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia, jak pytanie z sali, agresywne kontrargumenty itp., nie spowodowały zamieszania, a nawet pomagały w utrzymywaniu uwagi słuchaczy.”

Obecnie Centrum Szkoleń DirectMe rozwija współpracę z trenerami różnych dziedzin, by ustawicznie poszerzać swoją ofertę szkoleniową zgodnie z dewizą nauczania przy jak największym udziale ćwiczenia tego, co niezbędne i przydatne w obecnym czasie.

Gdzie szkolimy i jak się z nami skontaktować?

Gdzie szkolimy i jak się z nami skontaktować?

Szkolenie odbywa się zwykle przy ul. Śląskiej 12, lok. 3 w Częstochowie (zdjęcia i mapka z zaznaczonymi parkingami jest na stronie KONTAKT). Na życzenie Klienta i w miarę możliwości szkolenia mogą odbywać się np. w jego Siedzibie lub innym wynajętym lokalu (zwłaszcza przy liczniejszych grupach lub gdy nie mamy wolnych sal na dany termin).

Szkolenia prowadzimy w formacie B2B lub dla grup zorganizowanych – czyli na podobnych zasadach, na jakich zgłasza się do nas jakaś organizacja. Oznacza to, że sami nie tworzymy takich grup z osób ze sobą niezwiązanych, jak np. na kursach językowych. Szkolenie indywidualne jest możliwe, ale jego cena będzie podobna do szkolenia grupowego dla organizacji z uwagi na koszty stałe choćby samego przygotowania – zależnie od potrzeb.

Szkolenie jest częścią Oferty Centrum Szkoleń DirectMe, do którego należy marka Tarkowski.edu.pl. Jednak dane teleadresowe podawane na stronie dotyczą wyłącznie kursów j. angielskiego prowadzonych metodą bezpośrednią. W celu skontaktowania się z nami w kwestii szkoleń DISC prosimy o korzystanie wyłącznie z formularza mailowego na stronie KONTAKT lub pisanie bezpośrednio na adres: kontakt@tarkowski.edu.pl.

Osoba obsługująca Sekretariat szkoły językowej może nie znać Oferty pozostałych szkoleń, nie przyjmuje za nie wpłat i nie udziela informacji innych niż te dotyczące obsługiwanej przez nią części firmy.

Czy można uzyskać certyfikat DISC?

Czy można uzyskać Certyfikat DISC?

Na życzenie Zamawiającego lub Uczestników wystawiamy certyfikaty wzięcia udziału w szkoleniu. Może to zostać ustalone w procesie zamawiania szkolenia.

Szkolenia DISC – cena

Szkolenia DISC – CENA OD OSOBY w okresie promocji

800 zł

SZKOLENIE GRUPOWE

Pełnowartościowe szkolenie DISC
Materiały w cenie szkolenia
Promocja dotyczy szkolenia grupowego
Szkolenie w naszej siedzibie

Promocje dla firm i grup zorganizowanych omawiane są indywidualnie.

NORMALNA CENA GRUPOWEGO SZKOLENIA DISC OD OSOBY

1000 zł

SZKOLENIA INDYWIDUALNE OMAWIANE SĄ OSOBNO

Pełnowartościowe szkolenie DISC
Materiały w cenie szkolenia
Cena dotyczy uczestnictwa w szkoleniu grupowym
Szkolenie w naszej siedzibie

Szkolenia indywidualne i odbywające się poza Częstochową omawiane są osobno.

Zapisy na szkolenia DISC

W celu skontaktowania się z nami w kwestii szkoleń DISC prosimy o korzystanie wyłącznie z formularza mailowego na stronie KONTAKT lub pisanie bezpośrednio na adres kontakt@tarkowski.edu.pl.

UWAGA – ilość miejsc na szkolenie jest ściśle ograniczona, dlatego dopiero po weryfikacji zgłoszenia, odpisujemy, czy miejsca są dostępne na dany termin i podajemy dane do przelewu.
Przy przydzielaniu miejsc liczy się kolejność wpłat, dlatego każdy, kto chce zarezerwować miejsce, ma podany w mailu zwrotnym termin, do którego wpłata musi zostać uiszczona, inaczej zgłoszenie przepada.

Nie przyjmujemy wpłat na miejscu, gdyż nie gwarantuje to rezerwacji. Pierwszeństwo rezerwacji jest udzielane zgodnie z pierwszeństwem wpłat po otrzymaniu maila z instrukcjami.
Za szkolenie DISC wystawiamy faktury wysyłane mailem po zarejestrowaniu wpłaty na konto. Dane do FV należy wysłać mailem zwrotnym po otrzymaniu zapewnienia od nas, że miejsce może być zarezerwowane. Nie wystawiamy FV podczas szkolenia – nie ma ku temu technicznych możliwości. Raz wystawiona FV np. na osobę prywatną, nie może zostać później zmieniona na dane innej osoby lub firmy.