Audyty językowe

Audyty językowe

Czyli bardzo ważne badanie znajomości języka dla Ciebie lub Twoich Pracowników!

Bardzo często podczas naboru do pracy lub podczas współpracy zarówno pracodawca, jak i pracownik nie są w stanie odpowiednio zweryfikować poziomu językowego, jaki dana osoba na swoim stanowisku powinna prezentować. Zdarza się, że stosowane są krótkie rozmowy w języku obcym, na które łatwo się przygotować. Bywają to także rozmaite testy językowe, które nie oddają rzeczywistego poziomu realnych umiejętności językowych kandydata.
My stosujemy zupełnie inne podejście, które pomaga zaklasyfikować poziom znajomości języka danej osoby w skali Rady Europy (CEFR) już po ok. 10-ciu minutach konwersacji oraz dokładnie przewidzieć, w jaki sposób powinna przebiegać ew. dalsza nauka danego kandydata lub pracownika.
Po przeprowadzeniu audytu, dla każdego kandydata lub pracownika zostaje utworzony szczegółowy, czytelny dokument, w jasny sposób opisujący realne umiejętności językowe osoby, wraz z opisem poziomu w skali CEFR. Dokument ten zostaje przekazany pracodawcy, który może łatwo decydować o przypisaniu obowiązków danej osobie pod względem znajomości języka oraz planować ewentualne szkolenia.
Zachęcamy także każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o swoim poziomie umiejętności i znajomości języka obcego, do skorzystania z naszych usług! Badanie znajomości języka to bardzo istotna kwestia dla pracodawcy i pracownika.