Cennik

Cennik zajęć prowadzonych metodą Direct Method for English dla dorosłych*

W RAZIE LOCKDOWNU – ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ BEZ PROBLEMÓW ONLINE

Podane ceny zajęć grupowych są uśrednionymi cenami poglądowymi. Faktyczne opłaty za kursy grupowe wyliczane są, gdy wiadomo już, ile godzin dany Uczeń będzie miał zajęć do końca danego kursu (co zależy od tego, kiedy faktycznie do kursu przystąpi) oraz czy przysługuje mu jakiś rabat.
Ceny zajęć indywidualnych zależne są od potrzeb danego Ucznia. Cena prezentowana poniżej dotyczy zajęć prowadzonych metodą Direct Method for English.
Zajęcia na potrzeby firm omawiane są indywidualnie na podstawie zapotrzebowania Klientów Biznesowych.

*Szkoła Tarkowski.edu.pl prowadzi kursy języka angielskiego wyłącznie dla dorosłych. Nie prowadzimy zajęć dla dzieci.

Uwaga! Podane ceny kursów grupowych są uśrednionymi cenami poglądowymi!

Zajęcia grupowe i biznesowe – cennik

Grupa duża

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (100 min)
8-12 osób w grupie
Zajęcia w godzinach 17:00-19:00 lub 19:00-21:00
2 lekcje próbne
Darmowa pomoc metodyka

od 290 zł/miesiąc

(z uwagi na brak zapytań, szanse na utworzenie takiej grupy są bardzo małe)

Grupa komfort

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (100 min.)
4-7 osób w grupie
Zajęcia w godzinach 17:00-19:00 lub 19:00-21:00
2 lekcje próbne
Darmowa pomoc metodyka

od 360 zł/miesiąc

Biznes

Ceny zmienne zależne od zapotrzebowania
Do 10 osób w grupie
Nacisk na słownictwo branżowe
Min. 2 lekcje w tygodniu z możliwością ustalenia więcej
Doświadczenie w nauczaniu firm

od 140 zł/100 min.*

*Ceny kursów dla firm rozpoczynają się od 140 zł za 2 godz. lekcyjne (100 min.) za podstawową lekcję prowadzoną metodą bezpośrednią dla 1 osoby i nie obejmują kosztów ew. dojazdu do klienta. Inne usługi i ich ceny omawiane są na podstawie zapotrzebowania klientów biznesowych.

Zajęcia indywidualne – cennik

Indywidualne

Elastyczna umowa
Indywidualne potrzeby
Min. 2 lekcje na tydzień lub więcej
Dodatkowe ćwiczenia i metody
Indywidualne przygotowanie
Podana cena dla 1 osoby

140 zł/100 min.

Indywidualne +

Język angielski metodą bezpośrednią
Coaching nastawiony na problemy komunikacji
Pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów
Elastyczna umowa
Min. 2 lekcje w tygodniu lub więcej
Cena dla 1 osoby

200 zł/100 min.

Dodatkowe ćwiczenia – cennik

MindBreaker Present Tenses

W 2 godziny lekcyjne zrozumiesz sposób rozumowania osoby anglojęzycznej
Rozwiniesz swoje umiejętności
Przećwiczysz operowanie obcymi czasami

MindBreaker Past Tenses

W 2 godziny lekcyjne zrozumiesz sposób rozumowania osoby anglojęzycznej
Rozwiniesz swoje umiejętności
Przećwiczysz operowanie obcymi czasami