Cennik

Cennik zajęć prowadzonych metodą Direct Method for English dla dorosłych*

Podane ceny zajęć grupowych są uśrednionymi cenami poglądowymi. Faktyczne opłaty za kursy grupowe wyliczane są, gdy wiadomo już, ile godzin dany Uczeń będzie chodził do końca roku szkolnego oraz czy przysługuje mu w momencie zapisu rabat.
Ceny zajęć indywidualnych zależne są od potrzeb danego Ucznia. Cena prezentowana poniżej dotyczy zajęć prowadzonych metodą Direct Method for English.
Zajęcia na potrzeby firm omawiane są indywidualnie na podstawie zapotrzebowania Klientów Biznesowych.

*Szkoła Tarkowski.edu.pl prowadzi kursy języka angielskiego wyłącznie dla dorosłych. Nie prowadzimy zajęć dla dzieci.

Uwaga! Podane ceny są uśrednionymi cenami poglądowymi!

Zajęcia grupowe – cennik

Grupa duża

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (100 min)
8-12 osób w grupie
Zajęcia w godzinach 17:00-19:00 lub 19:00-21:00
2 lekcje próbne
Darmowa pomoc metodyka

270 zł/miesiąc

Grupa komfort

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (100 min.)
4-7 osób w grupie
Zajęcia w godzinach 17:00-19:00 lub 19:00-21:00
2 lekcje próbne
Darmowa pomoc metodyka

340 zł/miesiąc

Biznes

Ceny zmienne zależne od zapotrzebowania
Do 10 osób w grupie
Nacisk na słownictwo branżowe
Min. 2 lekcje w tygodniu z możliwością ustalenia więcej
Doświadczenie w nauczaniu firm

140 zł/2 godz.*

*Ceny kursów dla firm rozpoczynają się od 140 zł za 2 godz. lekcyjne (100 min.) za podstawową lekcję prowadzoną metodą bezpośrednią i nie obejmują kosztów ew. dojazdu do klienta. Inne usługi i ich ceny omawiane są na podstawie zapotrzebowania klientów biznesowych.

Zajęcia induwidualne – cennik

Indywidualne

Elastyczna umowa
Indywidualne potrzeby
Min. 2 lekcje na tydzień lub więcej
Dodatkowe ćwiczenia i metody
Indywidualne przygotowanie

140 zł/2 godz.

Indywidualne +

Język angielski metodą bezpośrednią
Coaching nastawiony na problemy komunikacji
Pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów
Elastyczna umowa
Min. 2 lekcje w tygodniu lub więcej

200 zł/2 godz.

Dodatkowe ćwiczenia – cennik

MindBreaker Present Tenses

W 2 godziny lekcyjne zrozumiesz sposób rozumowania osoby anglojęzycznej
Rozwiniesz swoje umiejętności
Przećwiczysz operowanie obcymi czasami

MindBreaker Past Tenses

W 2 godziny lekcyjne zrozumiesz sposób rozumowania osoby anglojęzycznej
Rozwiniesz swoje umiejętności
Przećwiczysz operowanie obcymi czasami