BLOK WDRAŻANIA

Czego nauczysz się w bloku wdrażania?

Blok Wdrażania poświęcony jest głównie temu czasami najbardziej pracochłonnemu i kosztownemu etapowi, jakim jest “fizyczne” organizowanie firmy.

Uczestnicy uczą się tu także gospodarności, oszczędności i odpowiedniego wydatkowania funduszy oraz skutecznego angażowania innych zasobów tworzonego przedsiębiorstwa. Dowiadują się oraz mogą przećwiczyć, jak należy budować struktury firmy, jak dobierać personel oraz jak planować jego ew. szkolenia. Mają szansę przewidzieć, co można zrobić samemu, a co należy zlecić fachowcom, by uniknąć strat, gdy robi się coś na własną rękę, ale niewłaściwie. Uświadamiamy, iż wydatki to nie zawsze straty, a często skuteczne inwestycje.

W Bloku Wdrażania mamy do czynienia z dużą i być może największą ilością elementu symulacyjnego w zakresie kontaktu interpersonalnego, psychologii komunikacji, gdyż tu właśnie odbywają się m. in. symulowane rozmowy kwalifikacyjne, wynajem i projektowanie przestrzeni użytkowych, rozmaite negocjacje itp. Jednym z wielu przykładów spójności działania Kursu Praktycznej Nauki Biznesu jest tu wykorzystanie podczas symulacji efektów nauki komunikacji interpersonalnej względem różnych typów osobowości z Bloku Kreatywnego.

Przeczytaj ogólne informacje o Kursie Praktycznej Nauki Biznesu >>