Zasady dotyczące wpisowego na kursy grupowe z j. angielskiego

Terminologia:

Jako Szkoła określa się Centrum Szkoleń DirectMe i markę Tarkowski.edu.pl świadczące usługi szkoleniowe.

Klientem określa się osoby, które wpłacają wpisowe, tym samym stając się Klientami Szkoły.

Wpisowe to kwota, jaką Klient wpłaca Szkole, by móc być branym podczas tworzenia kursów. Kwota ta jest każdorazowo określana w zależności od rodzaju kursu i przekazywana Klientowi drogą mailową, ustną lub telefoniczną.

Wpisowe na rok szkolny Szkoła zwraca, gdy:

– W okresie od października do maja w czasie do dwóch miesięcy od wpłacenia wpisowego nie utworzy się dla Kliena odpowiednia grupa, a Klient nie chce czekać dalej i zgłosi to Szkole drogą mailową z adresu, jakiego użył podczas zapisu lub jaki podał w ankiecie wypełnianej w biurze, bądź też złoży rezygnację pisemną w Sekretariacie Szkoły, jeśli z jakiegoś względu kontakt mailowy w sposób, jaki opisano wyżej, nie jest możliwy. W każdym przypadku rezygnacji działa ta sama procedura (jeśli zapis nastąpił w czerwcu, wspomniany tu okres wydłuża się o miesiące czerwiec-wrzesień, gdy utworzenie grupy jest mało prawdopodobne). Jeśli Klient nie zgłasza takiej chęci, wpisowe jest utrzymywane do skutku, czyli aż uda się Klienta przypisać do jakiegoś kursu.

– Po lekcjach próbnych Klient stwierdza, że np. poziom grupy mu nie odpowiada, a Szkoła nie ma nic innego do zaoferowania i Klient nie chce czekać dalej, a upłynął okres opisywany powyżej.

– Kurs zostaje rozpoczęty, a po lekcjach próbnych Klient decyduje się kontynuować.

– Klientowi nie odpowiada metoda, a Szkoła nie zapewni innej.

Wpisowego na rok szkolny Szkoła nie zwraca, gdy:

– Nie mamy kontaktu z Klientem z jego winy, a grupa zostaje utworzona i kurs rusza. W celu ponownego zgłoszenia chęci uczestnictwa w tym samym lub innym kursie, należy ponownie uiścić wpisowe. Szkoła ma prawo odmówić przyjęcia na kurs Klienta, który raz spowodowała taką sytuację.

– Klient nie zadeklaruje braku chęci kontynuacji po lekcjach próbnych (po prostu nie przychodzi na kolejne zajęcia i nie informuje Szkoły o swojej decyzji). W celu ponownego zgłoszenia chęci uczestnictwa w tym samym lub innym kursie, należy ponownie uiścić wpisowe. Szkoła ma prawo odmówić przyjęcia na kurs Klienta, który raz spowodował taką sytuację. Samowolna wpłata wpisowego w takiej sytuacji może oznaczać jego przepadek.

– W przypadku tworzenia grupy, Klient zmienia swoje możliwe parametry uczęszczania, nie informując o tym wcześniej Szkoły, a tym samym nie jest w stanie uczęszczać do tworzonej grupy, blokując rozpoczęcie kursu ze względu na zbyt małą ilość Klientów. W celu ponownego zgłoszenia chęci uczestnictwa w tym samym lub innym kursie, należy ponownie uiścić wpisowe. Szkoła ma prawo odmówić przyjęcia na kurs Klienta, który raz spowodowała taką sytuację.

– W przypadku, gdy Klient otrzymuje zaproszenie do grupy, w której znalazło się dla niego miejsce, ale zmienia swoje możliwe parametry uczęszczania, nie informując o tym wcześniej Szkoły. W celu ponownego zgłoszenia chęci uczestnictwa w tym samym lub innym kursie, należy ponownie uiścić wpisowe. Szkoła ma prawo odmówić przyjęcia na kurs Klienta, który raz spowodowała taką sytuację.

– Wpisowe zostało uiszczone na konto Szkoły, ale dane osoby lub podmiotu wpłacającego nie wskazują jasno, kto jest Klientem, za którego wpisowe jest wpłacane, a sytuacja nie zostanie na czas wyjaśniona przez wpłacającego. Tym samym Szkoła nie może brać pod uwagę danego Klienta, więc traktowany jest on jak osoba, która nie wpłaciła wpisowego. W celu ponownego zgłoszenia chęci uczestnictwa w tym samym lub innym kursie, należy ponownie uiścić wpisowe. Szkoła ma prawo odmówić przyjęcia na kurs Klienta, który raz spowodowała taką sytuację.

– Wpisowe zostało uiszczone zbyt późno, mimo ustalonego przez Szkołę terminu. Szkoła może wówczas zgodzić się na uznanie wpłaty jako wpisowego na inny kurs, a Klient wówczas czeka na jego utworzenie zgodnie z zamieszczonymi tu zasadami.

Wpłata niewłaściwej kwoty wpisowego:

Zbyt niska wpłata oznacza, że Klient nie jest brany pod uwagę podczas tworzenia kursów, a Szkoła nie musi czekać na dopłatę, rezerwując miejsce takiej osobie. Jeśli kwota nie zostanie uzupełniona zgodnie z przekazaną Klientowi informację, uznaje się ją za wpisowe, które przepada.

Zbyt wysoka wpłata oznacza, że Klient jest brany pod uwagę podczas tworzenia kursów, ale nadpłata będzie zwrócona wraz z resztą wpisowego. Szkoła jednak nie bierze odpowiedzialności za problemy wynikłe z takiej sytuacji, przykładowo:

Klient winien jest wpłacić 100zł, ale wpłaca 120zł. Po podjęciu przez niego kursu Szkoła automatycznie zwraca 100zł, zgodnie z założeniami. Klient przypomina, że nadpłacił i domaga się zwrotu nadpłaty. Szkoła zwraca nadpłatę, pomniejszając ją o ew. nakłady niezbędne na wykonanie tej czynności.

W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem strony stosować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.