OCHRONA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych w Centrum Szkoleń DirectMe Marcin Tarkowski

1. Administratorem zbierającym i przetwarzającym Twoje dane osobowe jest Centrum Szkoleń DirectMe Marcin Tarkowski, z siedzibą przy ul. Focha 42a/36, 42-200 Częstochowa, NIP: 5732526098.

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Centrum Szkoleń DirectMe Marcin Tarkowski jest Właściciel Firmy, z którym można skontaktować się poprzez dane kontaktowe i środki techniczne udostępniane na  stronie KONTAKT.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • Informowania Cię przez CS DirectMe drogą elektroniczną w kwestii oferowanych przez nas usług oraz w celu świadczenia przez nią usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO i przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), które to informowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, papierowej lub telefonicznej.
  • Realizowania zamierzeń marketingu produktów własnych, który to cel jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez CS DirectMe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane w tym celu do momentu wniesienia sprzeciwu.
  • Twoje dane osobowe przechowywane będą także przez cały okres świadczenia usługi w celu jej udokumentowania w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO). W tym celu dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy.
  • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez CS DirectMe (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym zakresie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez CS DirectMe.
  • Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez CS DirectMe (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym zakresie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez CS DirectMe.
  • Rekrutacji kandydatów na pracowników i współpracowników CS DirectMe.

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni Pracownicy Administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne. Twoje dane osobowe mogą także być przekazywane Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, np. Policji.

5. Prośba o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych może się odbyć na zasadach opisanych w pkt. 3. W tym celu możesz wysłać do nas tradycyjny list lub e-mail z adresu użytego podczas wcześniejszego kontaktowania się z CS DirectMe.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pamiętaj jednak, że usunięcie Twoich danych z CS DirectMe może skutkować np. uniemożliwieniem nam wystawienia różnego rodzaju zaświadczeń o odbytych kursach i musi odbyć się w zgodzie z założeniami przedstawionymi w ptk. 3.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność skontaktowania się z Tobą w celu informowania o naszej Ofercie i świadczenia Usług oraz uniemożliwi zawarcie z nami umowy świadczenia usługi lub brania udziału w procesie rekrutacji pracowników i współpracowników CS DirectMe.

9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.