Dla kogo przeznaczone jest szkolenie DISC?

Szkolenie DISC ułatwia, harmonizuje i umożliwia bezproblemowe relacje każdemu, kto pracuje z ludźmi lub ma kontakty z ludźmi, a chciałby je poprawić lub w ogóle nauczyć się prawidłowego i bezproblemowego budowania relacji – czy to wewnątrz firmy, czy w rozmowach z partnerami oraz klientami, czy w życiu prywatnym.

Dzięki naszemu szkoleniu w zakresie profilowania osobowości DISC można:

w biznesie

– budować sprawnie działające zespoły, które mają wspólnie pracować – w firmach, organizacjach, urzędach, podczas jednorazowych wydarzeń;
– oceniać i poprawiać efektywność pracy istniejących zespołów;
– zrozumieć style zachowań i komunikacji poszczególnych członków danego zespołu, np. pracowników w firmie;
– bezstresowo tworzyć lub poprawiać relacje ze współpracownikami;
– zapobiegać konfliktom i rozwiązywać istniejące w bardzo satysfakcjonujący sposób;
– tworzyć relacje oparte na zrozumieniu, szacunku i zaufaniu w pracy i poza nią;
– skuteczniej wyszukiwać odpowiednich pracowników oraz prowadzić rozmowy kwalifikacyjne;
– uzyskać jasną i doskonale zorganizowaną podstawę do dalszych szkoleń;
– szybciej budować lepsze relacje z partnerami oraz klientami;
– znacznie zmniejszyć stres towarzyszący ważnym rozmowom, negocjacjom oraz prezentacjom;
– pracować nad pożądanymi cechami, do których bez treningu tendencje ma się najsłabsze;

w edukacji

– budować sprawnie działające zespoły uczniów i nauczycieli;
– oceniać i poprawiać efektywność pracy istniejących zespołów;
– zrozumieć style zachowań i komunikacji osób zaangażowanych w dany proces;
– skutecznie docierać do uczniów oraz kolegów i koleżanek z grona pedagogicznego;
– oczekiwać skutecznej komunikacji i pozytywnego odbioru po stronie uczniów;
– skutecznie dotrzeć do ucznia “trudnego”, by wskazać mu właściwą drogę współpracy i zafascynować rozwojem jego naturalnych talentów;
– skuteczniej wyszukiwać odpowiednich pracowników oraz prowadzić rozmowy kwalifikacyjne;
– uzyskać jasną i doskonale zorganizowaną podstawę do dalszych szkoleń dla pracowników oraz lepiej przewidywać i wskazywać dziedziny rozwoju uczniów;
– szybciej budować lepsze relacje z partnerami szkoły oraz lepiej kierować ofertę do przyszłych uczniów;
– znacznie zmniejszyć stres towarzyszący codziennej pracy uczeń-nauczyciel oraz stres wynikający z przygotowań do ważnych prezentacji;

w życiu prywatnym

– poprawiać i utrzymywać bardzo dobre relacje z przyjaciółmi oraz w rodzinie;
– brać to, co najlepsze z cech, które już są najsilniejsze i kontrolować je zanim posuną się w negatywne skrajności;
– rozmawiać i skutecznie prezentować swój punkt widzenia w sposób oczekiwany przez rozmówców, ale zgodny z prawdą i naszymi oczekiwaniami.

Wynika z tego, że szkolenie DISC jest przeznaczone… dla każdego? Tak właśnie jest! Każdy prędzej czy później musi współpracować z innymi lub chce mieć bezproblemowy kontakt z ludźmi – zwłaszcza z takimi, których nie wybiera się jako przyjaciół, a spotyka w różnych sytuacjach, czasem na długo – jak kolegów i koleżanki z pracy. Zarówno szef firmy, pracownik niższego szczebla, jak i ojciec nie mogący znaleźć wspólnego języka z córką – często pogłębiają konflikty, zamiast rozmawiać w sposób skuteczny i dopasowany tak do sytuacji oraz do osoby. To jest łatwe i daje dużo satysfakcji, jeśli wiemy, jak to należy robić!

Szkolenie DISC dostosowane jest zarówno do pracy z firmami, jak i osobami nie związanymi ze sobą, a mającymi całkowicie różne wyzwania w pracy i życiu codziennym. Każdy pozna swój profil osobowości, jaki styl komunikacji preferuje oraz jak rozmawiać z osobami prezentującymi także odmienne typy osobowości.