Czym jest model osobowości DISC?

Jest to jeden z najczęściej wykorzystywanych na świecie modeli i mechanizmów do określania oraz zmieniania podstawowych cech osobowości człowieka. Sprawdza się doskonale przy określaniu charakteru i predyspozycji w pracy. Bywa też nieodzowny, gdy chcesz utrzymać doskonałe relacje z innymi ludźmi w życiu prywatnym.