W czym DISC może mi pomóc?

Poznając swój podstawowy profil osobowości, jego mocne i słabe strony, dowiadujesz się w usystematyzowany sposób bardzo dużo na temat własnych reakcji na różnego rodzaju sytuacje oraz zachowania innych ludzi. Zaczynasz rozumieć lepiej ich reakcje oraz wiesz co, a także – dzięki szkoleniu – jak należy zmienić, by Twoje relacje z innymi były odtąd bezproblemowe. Poznajesz także tendencje poboczne do innych typów osobowości – wiesz, do czego jest Ci bliżej, a co wymaga największej uwagi, gdyż znajduje się najdalej od typu, którym aktualnie jesteś. I uczysz się to aktywnie zmieniać, by komunikować się lepiej.

Większość nieporozumień oraz animozji, jakich doświadczamy w codziennym życiu, wynika z tego, że każdego oceniamy własną miarą – mniej lub bardziej. “Czemu nie możesz być jak ja!” – słyszymy wiele razy, czasem już od wczesnego dzieciństwa. Ale kto powiedział, że “bycie jak ktoś” jest naszą gwarantowaną drogą do sukcesu? To właśnie będąc sobą powinniśmy jak najlepiej wykorzystać nasze cechy osobowości tak, by sprawnie osiągnąć zamierzone cele. Wówczas też możemy skuteczniej pracować nad rozwijaniem tych elementów “okręgu”, do których jest nam w danym momencie najdalej. Pracujemy także nad tym, by kontrolować nasze mocne cechy charakteru, gdyż niekontrolowane, stają się słabościami.

Na wielu szkoleniach DISC całość ogranicza się do zdiagnozowania i przydzielenia odpowiedniego profilu każdemu z uczestników. Ale to tylko połowa sukcesu, gdyż nikt nie powiedział, że podstawowych profili nie można zmieniać. Dlatego na naszym szkoleniu nie tylko poznajesz lepiej siebie poprzez swój profil DISC, ale też uczysz się, jak należy rozmawiać z Tobą oraz z innymi typami osobowości, by komunikacja była przyjemna i satysfakcjonująca – nawet z osobami, które są Ci obecnie bardzo “odległe”.